Akumulační sálavé krby

Akumulační krby se skládají z krbové vložky, obestavby ze speciálního akumulačního materiálu schopného uchovávat nahromaděné teplo a předávat ho sáláním do místností. U sálavých neboli také akumulačních krbů nenajdeme žádné ventilační mřížky, jako je tomu u teplovzdušných krbů.

Hlavním účelem akumulačních sálavých krbů je uložení tepelné energie vyprodukované krbovou vložkou a její postupné uvolňování do okolních prostorů sáláním. Uplatnění nachází nejen u nízkoenergetických a pasivních staveb. Jsou rovněž dobrou volbou nejen pro alergiky, neboť neprodukují žádné částečky prachu.

Spotřeba paliva u akumulačních krbů je jiná než u klasických krbových vložek. Časový interval topení se pohybuje v rozmezí zhruba 3 hodin to vše se odvíjí od druhu dřeva a jeho výhřevnosti. Vyprodukované teplo přechází do akumulačního materiálu, ze kterého vyzařuje dle typu a množství materiálu obestavby po dobu 5 až 24 hodin.

Sálání tepla probíhá po celé ploše obestavby zahřívající okolní předměty ve vzdálenosti dopadající vlnové délky záření. Na závěr lze zmínit, že sálavé teplo je pro lidský organismus velmi příjemným zdrojem tepla, především proto, že dosahuje obdobné vlnové délky jako sluneční paprsky. Alergici nebo lidé s dýchacími obtížemi uvítají tento typ stavby z důvodu nevíření přepáleného prachu. Sálavé teplo rovněž ulevuje lidem s ortopedickými obtížemi.