Nejběžnější závady komínů a rady jak jim zabránit

Každý majitel domu sám zodpovídá za správné provedení komínu a správné provozování. Ale málokdo to dělá podle pravidel a chyb. Vyvarujme se zbytečným problémům, které mohou mít následky na majetku v horším případě i životech. Obecně lze závady, rozdělit do dvou základních skupin – konstrukčně-stavební a provozní.

Konstrukčně-stavební závady

Hlavní problém může již vzniknout na začátku stavby či rekonstrukce domu. Hlavní příčiny mohou vzniknout ve špatně navržené projektové dokumentaci či nedodržení montážního postupů. Takové závady jsou způsobeny nekvalifikovaností zhotovitelů, snahou ušetřit na nepravém místě či nedostatkem znalostí toho, jak by komíny měly vypadat. Rozhodneme se pro stavbu či rekonstrukci komínu, investujte pár tisíc i do právníka na vypracování adekvátní smlouvy s popisem dohodnutých stavebních prací, včetně sankcí za nerespektování projektové dokumentace či nedodržení platných norem.
  1. Špatně postavený komín
    Pokud je komín poddimenzovaný, nebo naopak předimenzovaný, může to způsobit zaseknutí klapky, která reguluje jeho tah a vést k dalším problémům. Příliš malý průměr komína se daleko rychleji zanáší. Stavba komínu své pomocí se nikoliv nedoporučuje, neboť je nutné použít profesionální dokumentaci.
  2. Trám v komíně či jeho blízkosti
    Se zásadní chybou se setkáme u starých domů, ale tak i u novostaveb. Jakýkoli dřevěný trám by měl být v vzdálen od komína minimálně 50 cm nejlépe 80 cm. Nikoliv procházet skrze komín. Pro nápravu této chyby je potřebné si pozvat statika, který navrhne optimální řešení, čím a jak danou problematiku blízkého trámu nahradit.
  3. Špatně připojený kouřovod
    Též neprofesionální montáží kouřovodu do sopouchu komína, případně špatně odizolovaný prostup kouřovodu dřevěnou stěnou či jiná závada kouřovodu mohou být příčinou požáru. Montáž krbové vložky, krbových kamen nebo jiného topidla by měl zůstat u odporných pracovníků. Pokud jste přesvědčeni, že to zvládnete sami, nechte si hotovou instalaci aspoň zkontrolovat.

Provozní závady

Nesprávná údržba vlastní konstrukce komínu, zanedbání kominické péče či chybně fungující kamna nebo kotel mohou vést k ztížení, nebo přímo zastavení správné funkce komína.

Zanesení komína sazemi

Špatné topení či nekvalitní palivo mohou způsobit zanášení komína sazemi. Poměrně častou chybou je nenechat při zatápění oheň hodně rozhořet. Je nutné zajistit, aby palivo vyhořelo, pokud možno beze zbytku. Zatápění vlhkým dřevem je pro soustavu topení nejhorší věc, která snižuje životnost topeniště a komína. Dřevo, které je dostatečné suché je po minimálně 18. měsících při správném skladování. V žádném případě nevhazujte odpadky, které mají nedokonavé spalování a vznikají vyšší emise, které mají dopad na ekologickou zátěž, udání sousedů, zanášení komínu, ale i kotle či kamen. Nezapomínejte ani na revize.

Dehtování komína

Hlavním důsledkem dehtování komínů je hlavně zapříčiněno nedokonalým spalováním málo vyschlého dřeva, nevhodným palivem nebo špatným tahem komína. Při poklesu teploty spalin pod úroveň rosného bodu vzniká uvnitř komína kondenzát společně s uhlíkem a uhlovodany, které jsou obsaženy ve spalinách a spolu vytvářejí tzv. dehet, který se následně usazuje po stěnách komína, popřípadě i kouřovodu. Zda zjistíte, že komín dehtuje je zapotřebí okamžitě volat odborného pracovníka (kominíka). Dehet může vzlínat komínem skrze vyzdívku nebo vracet zpět spaliny do interiéru.

Komín praská, nebo se propadá vně

Staré domy mají komíny postaveny z cihel, když se objeví praskliny, není to dobré znamení. Tento jev je velice nebezpečný, neboť je nebezpečí vyšlehnutí plamene do obytných prostor a shoření celého obydlí. Jak tomu zabránit? Stavba komínu se nesmí zanedbat a je nutné použít kvalitní materiál pro jeho stavbu. Tedy mrazuvzdorné zdivo, kvalitní maltu na spáry, a pokud se jedná o rekonstrukci, použít vyvložkování nerezový materiál. Jakoukoliv závadu na komínu je urychleně potřeba odstranit a zavolat si specializovanou osobu na komíny (kominíka), který vám poradí, jaký další postup bude potřeba provést.