Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krby zajišťují ohřev vody prostřednictvím teplovodního výměníku. Ohřátá voda je využívána k vytápění objektů nebo je uchovávaná v nádržích výměníku. Krby s teplovodním výměníkem se vyznačují vyššími nároky na spalinové cesty, a to z důvodu nižší tepelné energie spalin. Nejdůležitější je, aby byly co nejúčinněji nadimenzované spalinové cesty. Hlavní princip teplovodní vložky spočívá v předání části (cca 80 %) tepelné energie spalin do akumulační nádrže, ze které je odebírána jen v případech, kdy je potřeba. Teplovodní vložky se vyrábějí v různých typech konstrukčních provedení (dvojsklo, trojsklo atd.).

Energii z akumulační nádrže je možné využít pro vytápění radiátorů, podlahového topení, ale i k běžnému užití.

Vybíráme teplovodní krbovou vložku. Na co si dát pozor?

Zprvu si položme otázku, kam chceme teplovodní krbovou vložku umístit. Bude v trvale obydlené místnosti nebo v rekreačním objektu? Nejdříve je nutné vypočíst dle matematických vzorců tepelné ztráty a objem místnosti, od těchto výpočtů se následně odvodí výkon teplovodní krbové vložky. S výpočtem Vám jistě ochotně poradí Váš topenář.